Materies

Het kantoor garandeert een kwaliteitsvolle juridische bijstand. Wij behandelen uw zaak als wij er voldoende in gespecialiseerd zijn. De advocaten kunnen bogen op specialisatie en motivatie.

 

Hieronder vindt u een overzicht van domeinen waarin het kantoor een verregaande specialisatie heeft. Een volledig overzicht geven is quasi onmogelijk, en vaak heeft een probleem betrekking op verschillende materies.

 

U kan ons kantoor contacteren voor elk juridisch probleem. Als wij merken dat wij uw zaak niet kunnen aannemen, zullen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat in die materie. Op die manier bent u steeds zeker van een kwaliteitsvolle dienstverlening door de juiste persoon op de juiste plaats. 

VREEMDELINGENRECHT

 

Het kantoor heeft doorheen de jaren een grote expertise opgebouwd op het vlak van vreemdelingenrecht. Het bekomen van een verblijfsrecht in België, asielprocedures, huwelijken tussen Belgen en buitenlanders, de weigering van de overheid om uw buitenlands huwelijk te erkennen en de beroepsmogelijkheden daartegen. Het zijn maar enkele voorbeelden van deze uitgebreide en boeiende materie waar het kantoor een grote expertise in heeft.


 • Asiel en subsidiaire bescherming
 • Regularisatie
 • Gezinshereniging
 • Verblijfskaart
 • Schijnhuwelijken en – samenwoonst
 • Arbeidskaart en beroepskaart
 • Opvang en medische zorg
 • Uitwijzing en opsluiting
 • Enz.

FAMILIERECHT

 

 • Familie
 • Huwen en samenwonen
 • Scheiden
 • Kinderen
 • Erven en schenken
 • Wijziging akten burgerlijke stand
 • Enz.

BURGERLIJK RECHT

 

 • Aansprakelijkheid en schade
 • Verkeer en andere ongevallen
 • Invordering of incasso
 • Huur, koop, lening en andere contracten
 • Eigendom, vermogen en goederen
 • Bevel, beslag en uitvoering
 • Enz.

HANDELSRECHT

 

 • Aanneming van werken en diensten
 • Invordering of incasso
 • Verzekering
 • Consumenten 
 • Enz.

HUURRECHT

 

 • Huurzaken als verhuurder of als huurder
 • Schade n.a.v. huur
 • Verplichtingen van verhuurder en huurder
 • Opzegging, ontbinding en uithuiszetting
 • Enz. 

STRAFRECHT

 

 • Strafverdediging
 • Burgerlijke partij
 • Verkeer
 • Voorarrest
 • Jeugd
 • Gevangenis
 • Voorwaardelijke vrijlating, halve vrijheid en enkelband
 • Eerherstel
 • Enz.

VEREFFENING-VERDELING

 

 • Verdelen en afrekenen van goederen en geld bij: scheiding, onverdeeldheid en erfenis
 • Enz.